Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 480/2017/OK Zmluva Dodávateľská 9. 8. 2017 Kultúrne leto pod Minčolom 2017 Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
Detail 2082017 Objednávka vyšlá 2. 8. 2017 Príslušenstvo vzduchového kompresora ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  605,00 EUR 
Detail 1082017 Objednávka vyšlá 1. 8. 2017 Vzduchový kompresor MCH-6/ET ZAHAS, spol. s r.o. 60775840  1 738,77 EUR 
Detail 26072017 Objednávka vyšlá 26. 7. 2017 Revízia OOPP PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail 126/POD-65/17 Zmluva Dodávateľská 20. 7. 2017 Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  5 000,00 EUR 
Detail 11072017 Objednávka vyšlá 11. 7. 2017 Inžinierska činnosť Ing. Igor Firment 34919627  350,00 EUR 
Detail 07072017 Zmluva Dodávateľská 7. 7. 2017 Kúpna zmluva Peter Cvanciger a manželka Mária   81,00 EUR 
Detail 062017 Faktúra došlá 7. 7. 2017 Faktúry došlé za jún 2017 Dodávatelia   49 051,58 EUR 
Detail 29062017 Objednávka vyšlá 29. 6. 2017 Objednávka vystúpenia Vlasta Mudríková 48213837  400,00 EUR 
Detail 28062017 Objednávka vyšlá 28. 6. 2017 Verejné obstarávanie EMEM Consulting, s.r.o. 47 127 830  180,00 EUR 
Detail 280620172 Objednávka vyšlá 28. 6. 2017 Verejné obstarávanie EMEM Consulting, s.r.o. 47 127 830  510,00 EUR 
Detail 31052017 Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2017 Zmluva o dielo - Spevnené plochy v obci Šarišské Jastrabie SLOVDACH, s.r.o. 36465330  28 311,26 EUR 
Detail 1906/2017 Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2017 Zmluva o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
Detail 052017 Faktúra došlá 19. 6. 2017 Faktúry došlé za máj 2017 Dodávatelia   7 791,09 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 16. 6. 2017 Dodatok k darovacej zmluve Darcovia    
Detail USVRK-OIP-2017/000582-002 Zmluva Dodávateľská 9. 6. 2017 Zmluva o spolupráci - KC Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 01062017 Zmluva Dodávateľská 6. 6. 2017 Zmluva o dielo: "Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskom... GEOTRANS Prešov, s.r.o. 44159901  9 953,15 EUR 
Detail 12052017 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2017 Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... CBR s.r.o. 45562776  24 898,25 EUR 
Detail USVRK-OIP-2017/000582-001 Zmluva Dodávateľská 5. 6. 2017 Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail 30052017 Objednávka vyšlá 30. 5. 2017 Vypracovanie novej vnútornej smernice VO INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  66,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia