Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Z201541819 Zmluva Dodávateľská 30. 12. 2015 Zmluva o dielo COFELY a.s. 35966289  86 000,00 EUR 
Detail 112015 Faktúra došlá 21. 12. 2015 Faktúry došlé za november 2015 Dodávatelia   25 489,31 EUR 
Detail 17122015 Objednávka vyšlá 18. 12. 2015 Verejné obstarávanie cez EKS ECON JP, s.r.o. 36215716  360,00 EUR 
Detail 01/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť DHZ Dobrovoľný hasičský zbor 00177474  1 500,00 EUR 
Detail 02/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť JDS Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie   1 000,00 EUR 
Detail 03/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť TJ Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie 42237467  3 500,00 EUR 
Detail 04/2016 Zmluva Odberateľská 18. 12. 2015 Činnosť SZPB Slovenský zväz protifašistických bojovníkov   200,00 EUR 
Detail 244048-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2015 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail 244048-2015 Zmluva Dodávateľská 7. 12. 2015 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 244048-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  69 093,64 EUR 
Detail 23112015 Zmluva Dodávateľská 1. 12. 2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail 102015 Faktúra došlá 18. 11. 2015 Faktúry došlé za október 2015 Dodávatelia   17 069,16 EUR 
Detail 20102015 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail 21102015 Zmluva Dodávateľská 30. 10. 2015 Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 MAKROAUDIT s.r.o. 47012021  756,00 EUR 
Detail 313/2015-2050-1200 Zmluva Dodávateľská 29. 10. 2015 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  90 012,63 EUR 
Detail 092015 Faktúra došlá 19. 10. 2015 Faktúry došlé za september 2015 Dodávatelia   708 458,25 EUR 
Detail 11102015 Zmluva Dodávateľská 11. 10. 2015 Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia Poddukelský umelecký ľudový súbor 42080649  700,00 EUR 
Detail 2 Zmluva Dodávateľská 1. 10. 2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
Detail Zmluva o dielo z 29092015 Zmluva Dodávateľská 29. 9. 2015 Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" SLOVDACH, s.r.o. 36465330  12 602,28 EUR 
Detail 082015 Faktúra došlá 18. 9. 2015 Faktúry došlé za august 2015 Dodávatelia   15 184,59 EUR 
Detail 31072015 Zmluva Dodávateľská 31. 8. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia