Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 26022013 Objednávka vyšlá 26. 2. 2013 Školské potreby na podporu výchovy k plneniu školských povinnosti - február 2013 Ing. Miroslava Dvorščáková 46248455  2 158,00 EUR 
Detail 012013 Faktúra došlá 18. 2. 2013 Faktúry došlé za január 2013 Dodávatelia   8 948,08 EUR 
Detail 12/2012 Faktúra došlá 14. 1. 2013 Faktúry došlé za december 2012 Dodávatelia   7 032,58 EUR 
Detail 2 Zmluva Dodávateľská 11. 1. 2013 Zmena termínu dokončenia činnosti Eurobau JM spol. s r.o. 36508225   
Detail zo dňa 04.01.2013 Zmluva Dodávateľská 7. 1. 2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie   3 600,00 EUR 
Detail 11/2012 Faktúra došlá 13. 12. 2012 Faktúry došlé za november 2012 Dodávatelia   14 356,66 EUR 
Detail 0191-PRB/2011/Z Zmluva Dodávateľská 28. 11. 2012 Záložná zmluva MDVaRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094  52 720,00 EUR 
Detail 1080/2012/UZ Zmluva Dodávateľská 21. 11. 2012 Zmluva o kontokorentnom úvere Všeobecná úverová banka 31320155  20 000,00 EUR 
Detail 1981/2012/D Zmluva Dodávateľská 21. 11. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a. s. 31320155   
Detail 10/2012 Faktúra došlá 12. 11. 2012 Faktúry došlé za október 2012 Dodávatelia   9 559,76 EUR 
Detail 710/556/2011 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail 092012 Faktúra došlá 12. 10. 2012 FA došlé za september 2012 Dodávatelia   114 791,40 EUR 
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Úverová zmluva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  100 000,00 EUR 
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail 082012 Faktúra došlá 7. 9. 2012 FA došlé za august 2012 Dodávatelia   5 739,98 EUR 
Detail 4909.2070026FNO Zmluva Dodávateľská 10. 8. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - II. etapa EUROVIA SK, a.s. 31651518  109 044,00 EUR 
Detail 072012 Faktúra došlá 10. 8. 2012 FA došlé za júl 2012 Dodávatelia   285 808,27 EUR 
Detail 062012 Faktúra došlá 9. 7. 2012 FA došlé za jún 2012 Dodávatelia   7 909,46 EUR 
Detail Dodatok č. 2 Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail 1382012-IZ-5.0V Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Predošlá  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  Ďalšia