Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 15022011 Zmluva Dodávateľská 24. 2. 2011 Prevádzkovanie obecného kompostoviska Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail 2011085 Zmluva Dodávateľská 17. 1. 2011 Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. BrIS s.r.o. 44401990   
Detail 9104564661 Zmluva Dodávateľská 13. 3. 2012 Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256   
Detail 235/339/12P Zmluva Dodávateľská 13. 4. 2012 Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Dodatok č. 2 Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie - práce EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail 1382012-IZ-5.0V Zmluva Dodávateľská 25. 6. 2012 Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail 94262-2012 Zmluva Dodávateľská 26. 9. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail č. 1 Zmluva Dodávateľská 8. 3. 2011 Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor ICTUS s.r.o. 36693707   
Detail 710/556/2011 Zmluva Dodávateľská 2. 11. 2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail 1981/2012/D Zmluva Dodávateľská 21. 11. 2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a. s. 31320155   
Detail 2 Zmluva Dodávateľská 11. 1. 2013 Zmena termínu dokončenia činnosti Eurobau JM spol. s r.o. 36508225   
Detail DOD/01-2013//138/2012-IZ-5.0/V Zmluva Dodávateľská 2. 12. 2013 Úprava poskytnutých finančných prostriedkov Fond sociálneho rozvoja 30854687   
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 15. 11. 2013 Zmena sídla spoločnosti SLOVDACH, s.r.o. SLOVDACH, s.r.o. 36465330   
Detail 17122014 Zmluva Dodávateľská 2. 1. 2015 Zmluva o poskytovaní služieb Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail ZEoso010215D Zmluva Dodávateľská 3. 2. 2015 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení... Livonec, s.r.o. 31730671   
Detail 112015 Zmluva Dodávateľská 13. 5. 2015 Zmluva o údržbe a servise DD21 43818030   
Detail 1/2015 Zmluva Dodávateľská 13. 5. 2015 Rámcová dohoda ECON JP, s.r.o. 36215716   
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 24. 7. 2015 Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie Inžinierske stavby, a.s. 31651402   
Detail 31072015 Zmluva Dodávateľská 31. 8. 2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie 31952259   
Detail 2 Zmluva Dodávateľská 1. 10. 2015 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia