Zmluva č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001228

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZM_SEP-IMRK2-2017-001228 
Predmet : Zmluva o poskytnutí NFP - Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie 
Partner: Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum zverejnenia: 22. 8. 2017 
Dátum účinnosti: 23. 8. 2017 
Deň podpisu: 14. 8. 2017 
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 83 500,57 EUR 
  zmluva-o-nfp-zm-sep-imrk2-2017-001228.pdf, Veľkosť: 2.13 MB

Previazané dokumenty:

Dodatok: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie

Dodatok: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie