Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 2082018 Objednávka vyšlá 3. 8. 2018 Výkon stavebného dozoru Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 560,00 EUR 
Detail 16072018 Objednávka vyšlá 16. 7. 2018 Posúdenie projektovej dokumentácie TUV SUD Slovakia s.r.o. 35852216  216,00 EUR 
Detail 9072018 Objednávka vyšlá 9. 7. 2018 Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail 4072019 Objednávka vyšlá 4. 7. 2018 Stavebný dozor - výstavba telocvične MIDEY, s.r.o. 44716664  3 000,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 1. 7. 2018 Dodatok k zmluve o dielo: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Jastrabie - projektová... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  9 800,00 EUR 
Detail Zámenná zmluva z dňa 27.6.2018 Zmluva Dodávateľská 29. 6. 2018 Zámenná zmluva SPOLAGRO, s.r.o. 36463051   
Detail OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 Zmluva Dodávateľská 22. 6. 2018 Zmluva o poskytnutí NFP - Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  199 021,58 EUR 
Detail 2 Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2018 Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail 24052018 Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom Livonec SK, s.r.o. 48121347   
Detail 19062018 Zmluva Dodávateľská 20. 6. 2018 Zmluva o dielo: "Výstavba novej telocvične v ZŠ - Šarišské Jastrabie" PŠP s.r.o. 36569305  392 775,44 EUR 
Detail 585/2018/UZ Zmluva Dodávateľská 15. 6. 2018 Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  312 000,00 EUR 
Detail 957/2018/D Zmluva Dodávateľská 15. 6. 2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155   
Detail 6062018 Objednávka vyšlá 6. 6. 2018 Objednávka obuvi pre DHZO Šarišské Jastrabie ROTA plus s.r.o. 47198605  0,00  
Detail 24052018 Zmluva Dodávateľská 25. 5. 2018 Kúpna zmluva Michal Balušinský   41,00 EUR 
Detail 042018 Faktúra došlá 23. 5. 2018 Faktúry došlé za apríl 2018 Dodávatelia   16 036,92 EUR 
Detail 15052018MP Zmluva Dodávateľská 16. 5. 2018 Zmluva o dielo - 3 ks modulových konštrukcií RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. 43850065  21 120,00 EUR 
Detail 141/2018 Zmluva Dodávateľská 15. 5. 2018 Zmluva o nájme nebytového priestoru Ing. Michal Jeleňák 50166832  700,00 EUR 
Detail 10052018 Objednávka vyšlá 10. 5. 2018 Objednávka výkonu stavebného dozora Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 188,00 EUR 
Detail ZO/2018A9154-1 Zmluva Dodávateľská 2. 5. 2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... osobnyudaj.sk. s.r.o. 50528041  42,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 24. 4. 2018 Aktualizovanie Predmetu zmluvy o autorský dozor, Času plnenia o autorský dozor,Ceny projektu,... Ing. Richard Soporský 30652952  2 400,00 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia