Verejný register odberateľských vzťahov

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 092018 Faktúra došlá 16. 10. 2018 Faktúry došlé za september 2018 Dodávatelia   68 991,62 EUR 
Detail 24ZVS00007547654 Zmluva Dodávateľská 11. 10. 2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 24ZVS00007547662 Zmluva Dodávateľská 11. 10. 2018 Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail 082018 Faktúra došlá 19. 9. 2018 Faktúry došlé za august 2018 Dodávatelia   120 890,97 EUR 
Detail 11092018 Objednávka vyšlá 11. 9. 2018 Vypracovanie žiadosti o NFP ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  800,00 EUR 
Detail 3 Zmluva Dodávateľská 28. 8. 2018 Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí - časový plán výstavby ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
Detail 603/2018/OK Zmluva Dodávateľská 20. 8. 2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK - Kultúrne leto pod Minčolom 2018 Prešovský samosprávny kraj 37870475  800,00 EUR 
Detail 02/SL/2018/POI Zmluva Dodávateľská 17. 8. 2018 Príkazná zmluva na zabezpečenie výkonu verejného obstarávania na poistenie majetku Ing. Jozef Balkó 43401228   
Detail 072018 Faktúra došlá 17. 8. 2018 Faktúry došlé za júl 2018 Dodávatelia   23 031,00 EUR 
Detail 2082018 Objednávka vyšlá 3. 8. 2018 Výkon stavebného dozoru Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  1 560,00 EUR 
Detail 16072018 Zmluva Dodávateľská 3. 8. 2018 Zhotovenie stavebného diela: "Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie" KVALISTAV s.r.o. 47445416  64 893,85 EUR 
Detail PHZ-OPK1-2018-000939-003 Zmluva Dodávateľská 25. 7. 2018 Výstavba novej hasičskej zbrojnice Šarišské Jastrabie Ministerstvo vnútra SR 00151866  30 000,00 EUR 
Detail 062018 Faktúra došlá 20. 7. 2018 Faktúry došlé za jún 2018 Dodávatelia   144 328,64 EUR 
Detail 16072018 Objednávka vyšlá 16. 7. 2018 Posúdenie projektovej dokumentácie TUV SUD Slovakia s.r.o. 35852216  216,00 EUR 
Detail 9072018 Objednávka vyšlá 9. 7. 2018 Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) PM DELTA Pavol Turoci 37465775   
Detail 4072019 Objednávka vyšlá 4. 7. 2018 Stavebný dozor - výstavba telocvične MIDEY, s.r.o. 44716664  3 000,00 EUR 
Detail 1 Zmluva Dodávateľská 1. 7. 2018 Dodatok k zmluve o dielo: Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Šarišské Jastrabie - projektová... Ing. Jolana Lengyelová 17236312  9 800,00 EUR 
Detail Zámenná zmluva z dňa 27.6.2018 Zmluva Dodávateľská 29. 6. 2018 Zámenná zmluva SPOLAGRO, s.r.o. 36463051   
Detail OPKZP-PO1-SC111-2017-23/46 Zmluva Dodávateľská 22. 6. 2018 Zmluva o poskytnutí NFP - Kompostovanie v mikroregióne Minčol Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  199 021,58 EUR 
Detail 2 Zmluva Dodávateľská 21. 6. 2018 Dodatok k zmluve o dielo: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" ZPA KŘÍŽIK, a.s. 31708536   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia